Издания

Наръчник за оказване на първа помощ на бедстващи диви животни, 2005г.

Наръчник за оказване на първа помощ на бедстващи диви животни, 2005г.

Изданието е разработено от Зелени Балкани и е предназначено за служители на МОСВ, РИОСВ, МЗГ, ЛУГ и ДЛ, ветеринарни лекари и доброволни сътрудници на Спасителния център.
Наръчникът съдържа напътствия за стаблилизиране на пострадали диви животни, преди пристигането и настаняването им в Спасителния център на Зелени Балкани.

Отпечанато в България - 2005г.
ISBN-10: 954-9433-05-06, ISBN-13: 978-954-9433-05-00
Език - Български
Размер
Мека корица
38 страници