Направете дарение

Дарете на Спасителния център за диви животни


Ако искате да ни помогнете и да дарите за нашата работа, свържете се с екипа ни на 0886570053 или 0884877 544. А, ТУК можете да намерите и начините по които да направите вашите дарения!

Даренията в Спасителния център могат да бъдат няколко вида:
  • Корпоративни или индивидуални дарения за сума по ваш избор;
  • Корпоративни или индивидуални дарения насочени към конкретна текуща дейност или проект нуждаещи се от финансиране;
  • Дарения в натура;
  • Сътрудничество между центъра и бизнеса с цел реклама и пр.