Новини

Наградихме най-активните доброволци за 2022ра сред студентите на Тракийския университет!

Наградихме най-активните доброволци за 2022ра сред студентите на Тракийския университет!

07.12.2022
На специално организирана от Тракийския университет церемония, посветена на годишните награди за изявени студенти на университета за 2022ра, екипът на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 награди петима студенти от Ветеринарномедицинския факултет на университета.

Студентите са най-активните доброволци на Спасителния център, участвали в различни акции както в клиниката, така и на терен през цялата, отминаваща, вече, година. Те бяха и част от инициативата „Академия Природа“  на проект „Живот за белошипата ветрушка“, целяща откриване и подпомагане на студенти със специални интереси в областта на опазването на околната среда и дейностите, свързани с това

Отдавайки от времето и енергията си в помощ на ранената дива природа, тези млади хора са пример за десетки други, посочвайки им пътя на доброволчеството и позитивите в професионална, и чисто човешка посока, които то води със себе си.