Награди

Национален център за младежки програми и нициативи  - 2007 г.

Национален център за младежки програми и нициативи - 2007 г.

Награда за "проект на годината" в направлението "Европейска доброволческа служба" за проекта на Зелени Балкани "Европейски ценности и околна среда".
Първи годишни награди за опазване на биоразнообразието - 2006 г.

Първи годишни награди за опазване на биоразнообразието - 2006 г.

Номинация на Зелени Балкани  и Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове - Стара Загора за най-успешна кампания за опазване на биологичното разнообразие (за цялостната дейност на Центъра за лечение, рехабилитация, доотглеждане и размножаване на редки и защитени видове).
Годишната награда на Форд Мотор Къмпани за опазване на околната среда и културното наследство

Годишната награда на Форд Мотор Къмпани за опазване на околната среда и културното наследство

През 2006 г., екипът на Зелени Балкани беше отличен с годишната награда на Форд Мотор Къмпани за опазване на околната среда и културното наследство. В конкурса участват над 200 проекта, а е един от 13-те отличени е проектът на Зелени Балкани “Осиновителна програма на Спасителен център за диви животни”.
Акредитация в категорията Bеnchmark

Акредитация в категорията Bеnchmark

Зелени Балкани е единствената организация в България, получила от международния Алианс на доброволците за консервация (CVA) акредитация в категорията Bеnchmark, като доказателство за високите стандарти за работа с доброволци.
Награда за “Ефективно дарителство” на Фондация “Помощ за благотворителността в България” – 2006 г.

Награда за “Ефективно дарителство” на Фондация “Помощ за благотворителността в България” – 2006 г.

Зелени Балкани получиха наградата на публиката за Осиновителната програма на Спасителния център -  идея, която не само популяризира дарителството, но и възпитава обич и отговорност към опазването на природата.