Новини

Над 80 деца от Тополовград и Раднево бяха домакини на проект Пернати помощници в полето

Над 80 деца от Тополовград и Раднево бяха домакини на проект Пернати помощници в полето

25.10.2013
Изминалата седмица проектът, финансиран от Мтел Еко Грант, бе на гости на учениците от двата града. По време на посещението ни там, участниците в импровизираните срещи имаха възможност да се запознаят с ливадния блатар и белошипата ветрушка, да разберат повече за начина им на живот, и интересните факти около тях. В същото време бяха изтъкнати и изключителните заслуги на тези птици в борбата с вредителите в селското стопанство – мишевидни гризачи, някои насекоми и техните ларви, заради което именно ги наричаме „Пернати помощници в полето“.

„Хищните птици, живеещи в и около полетата с насаждения, в това число и героите на нашия разказ - ливадният блатар и белошипата ветрушка, са екологичното оръжие на хората за борбата с вредителите в селското стопанство. Наличието им намалява използването на отвори, а това е предпоставка за природощадящо земеделие и чиста околна среда“ сподели ръководителят на проект „Пернати помощници в полето“ – Христина Клисурова.

„Ние как да помогнем на ливадния блатар?“ и „Може ли белошипата ветрушка да се завърне отново в България“ бяха сред най-честите въпроси, задавани от децата.

В края на нашите срещи всеки присъстващ си тръгна с набор от информационни материали, които да занесе вкъщи, и на свой ред да разкаже наученото пред своите роднини и познати.

За повече информация посетете http://www.mtel.bg/priroda.

Христина Клисурова - Ръководител проект "Пернати помощници в полето"
Спасителен център за диви животни
e-mail: hhristova@greenbalkans.org; моб. тел.: +359886570053