Новини

Над 300 прилепа спаси екипът на Зелени Балкани!

Над 300 прилепа спаси екипът на Зелени Балкани!

08.12.2017
На 4ти декември в офиса на Зелени Балкани постъпи сигнал от граждани на град Казанлък за "стотина прилепи на терасата". На сигнала се отзова служител на Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани, който установи, че става дума за общо над 300 прилепа от вида ръждив вечерник. Намирането на прилепите на открита тераса, през светлата част на деня и през зимата (когато те са в състояние на зимен сън в убежищата си) не е типично.

В случая, вероятно, става дума за бедстваща колония, която е прогонена от убежището си по време на ремонтни дейности, или саниране. При прегледа на прилепите в Спасителния център беше установено, че 268 от тях са в добро или задоволително състояние и могат да бъдат пуснати в естествената си среда, където да завършат зимуването си. Поради големия брой на прилепите беше преценено, те да бъдат освободени в Деветашката пещера, където има колонии на зимуващи ръждиви вечерници.

Останалите 69 прилепа са настанени в Спасителния център за диви животни, като след период на рехабилитация  - рехидратиране и интензивно хранене, ще бъдат върнати на свобода - вероятно в същото убежище.

Припомняме, че безпокойството на прилепите или унищожаването на техните убежища е забранено от Закона за биологичното разнообразие, а през уязвимите за тях периоди - каквито да  размножителния и зимния,  е свързан със сериозна опасност за живота им.