Новини

На свобода

На свобода

06.09.2009

Освобождаването на повече от 10 успешно преминали курс на лечение птици от центъра този път се състоя в Природен парк “Русенски лом”. По традиция с това се отбеляза краят на международния симпозиум за модерно изкуство “Ломея 2009”. Творците и гостите на събитието дадоха свободата на птици от видовете керкенез, горска ушата сова, обикновен и белоопашат мишелов.

Убедени сме, че птиците ще се адаптират успешно в новите условия на живот.