Новини

На стаж в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

На стаж в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

22.10.2013
Това лято , благодарение на проект „Ученически и студентски практики“ на Министерството на образованието и науката, Спасителният център отвори вратите си за млади хора, които имат желание да научат нещо повече за животните, тяхното отглеждане и размножаване, опазването на околната среда, и да станат посланици на природозащитната идея сред своите близки и приятели.

В Практиката участваха 15 ученици от Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П.Павлов „- гр. Стара Загора, и 12 студенти от Тракийски университет – гр. Стара Загора, от специалностите ветеринарна медицина и екология. Те бяха въведени в работата на екипа на Центъра и взеха активно участие във всички звена на дейността ни. Младите хора с ентусиазъм помагаха в хигиенизирането, лечението, рехабилитацията, отглеждането, размножаването и връщането в природата на вече излекуваните диви животни.

А по време на акциите по освобождаване на пациентите на Спасителния център, стажантите имаха възможност да се запознаят с интересни и любопитни места от нашата природа, като Защитена местност „Злато поле“, Национален парк „Централен Балкан“ и други.

Освен работата си в Спасителния център, стажантите посетиха и се запознаха и с теренните дейности на Зелени Балкани в различни райони на страната.

Едно от тези места бе посетителския център край ЗМ Поморйско езеро. Там младите любители на животните и природата имаха щастието да наблюдават кокилобегач, морски дъждосвирец, белочела, речна и гривеста рибарка, саблеклюн и бял ангъч, както и да се включат в ежедневната дейност по посрещането на десетките туристи, гости на посетителския център.

Друго място, което стажантите посетиха, бе района на Сакар планина. Там, в село Левка, те се запознаха с проект „Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE 11 NAT/BG/360“. Да наблюдават и подхранват птиците в адаптационната волиера беше само малка част от задачите им. Наред с това, учениците и студентите се включиха и в обследването на подходящи местообитания за белошипите ветрушки и царските орли в района. А по-късно участваха и в обезпаразитяването, прегледът и преместването на тридесет коня (хергеле).

Друга интересна дестинация бе с. Тъжа, Централен Балкан и проект „Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278. С открити уроци екипът на проекта показа на стажантите волиерата, която приютява пристигащите от Испания, по проекта, белоглави лешояди. Друг път, посещавайки мястото, младите хора наблюдаваха маркиране на лешояд с предавател, а в последствие участваха и в неговото освобождаване.

А в самия край на стажа всички участници организираха прекрасна Еко акция край с. Тъжа. Тя бе съчетана с поставяне на къщички за гнездене на пойни птички и почистване на площадката за подхранване на лешояди в района, стопанисвана от Зелени Балкани. А посещението си в района стажантите съчетаха с транспортирането на излекувания в Спасителния център белоглав лешояд - изтърсак K6W, поставяйки го в адаптационната волиера край село Тъжа.

Благодарим искрено на нашите стажанти, за всички усилия и труда , които вложиха, затова, че с интерес и желание се учиха в Центъра, и за прекрасните инициативи, които организираха .
Вратите ни са винаги широко отворени за вас, очакваме ви с нетърпение. До нови срещи!!!!