Доброволци

На доброволците...

Използваме случая да благодарим на стотиците доброволци, които през годините съдействаха за просъществуването, работата и успехите на Центъра. Благодарим на всички хора, които участваха в изграждането и поддържането на базата на Центъра, в грижите за животните, приемането на пациенти и оказването им на първа помощ. Без мрежата от доброволни сътрудници на Спасителния център неговата дейност не би била възможна! Много от хората, които ежедневно ни помагат и съдействат, не са представени тук, въпреки големия си принос за нашата работа.