Новини

НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ОТПАДЪЦИТЕ СИ НЕ РЕГЛАМЕНТИРАНО!

НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ОТПАДЪЦИТЕ СИ НЕ РЕГЛАМЕНТИРАНО!

10.10.2017
От това страдат дивите животни!!!

Като този млад, бял щъркел, например.  Той пристигна в Спасителния център на Зелени Балкани преди повече от месец от Карлово. Слаб и дехидратиран, въпреки усилията на екипа ветеринарни лекари на Центъра,  продължи да слабее.

След смъртта му бе направена аутопсия, при който от стомаха му бяха извадени топка сезал, сонда и сачма. Това са човешки отпадъци, които, очевидно, младите птици не могат да различат, и поглъщат вместо храна. „Храна“, която причинява бавна и мъчителна смърт!

За това, внимавайте, не изхвърляйте отпадъците си на не регламентирани места.