Новини

Мъртъв царски орел постъпи за анализ в Спасителния център

Мъртъв царски орел постъпи за анализ в Спасителния център

01.04.2010

Птицата е намерена от наши колеги от БДЗП мъртва под гнездото, в района на Дервентските възвишения.

При рентгенографията на трупа не бяха открити сачми или фрактури по костите на тялото. Това, както и първоначалния оглед, при който не бяха констатирани външни наранявания, автоматично изключиха възможността птицата да е жертва на бракониерска стрелба.

По време на аутопсията, извършена от ветеринарните специалисти на Центъра, бяха констатирани кръвоизливи в белия дроб, бъбреците и червата. Проби от гушевото и стомашното съдържание, както и части от вътрешни органи, бяха изпратени в две токсикологични лаборатории на НВМС в Стара Загора и София.

Резултатите от лабораторията в Стара Загора показаха наличие на антихолинестеразни инхибитори в храната на птицата. Продължават анализите за конкретизиране на активното вещество, но вече се знае със сигурност, че птицата е била отровена.
Предстои да разберем и резултатите от лабораторията в София, но не очакваме те да са по-различни.

Интересни находки от стомаха на умрялата птица ни показват част от хранителния спектър на царските орли. Там едновременно бяха открити новороден бозайник, глава от водна змия и крак и клюн от птица.
Царският орел (Aquila heliaca) е световно застрашен вид. Включен е в Приложение 1 на Директивата за птиците, Приложение 3 на Бернската конвенция, Бонската конвенция, Червената книга на България.
Широко разпространен в страната ни в миналото, числеността му рязко намалява, като понастоящем се оценява на около 30-35 двойки. Известни са не повече от 20 гнезда, като основната част от тях е съсредоточена в района на Сакар и Дервентски възвишения.

За повече информация:
Христина Клисурова
Ветеринарен лекар - Спасителен център за диви животни
0886570053 hhristova@greenbalkans.org