Новини

Мрак настанен в адаптационната волиера в ПП ”Сините камъни”

Мрак настанен в адаптационната волиера в ПП ”Сините камъни”

16.06.2021
Четиримесечният белоглав лешояд Мрак, излюпен в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, вече е настанен в адаптационната волиера в ПП ”Сините камъни”.

Мрак е първият от двата белоглави лешояда, излюпени в Центъра тази година. След като беше успешно отгледан от родителите си, а в последствие започна и да се храни сам и заживя в самостоятелна клетка, дойде моментът да бъде адаптиран към дивата природа. В адаптационната волиера той ще прекара необходимия период на аклиматизация, заедно с други белоглави и черни лешояди, след което ще бъде пуснат на свобода.
За да може да го разпознаваме измежду всички обитатели на клетката му поставихме идентификационни пръстени и крилни марки, а здравословното му състояние бе проверено от екип ветеринарни лекари от Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

Заедно с Мрак бяха маркирани още 2 дивоуловени белоглави лешояда. Единият от тях, който ще бъде включен в дейностите за борба с отровени в рамките на проект BalkanDetox LIFE, бе екипиран и със сателитен предавател. От него също така бе взет генетичен материал за определяни на пола. И двата бяха освободени веднага след манипулациите. На всички белоглави лешояди бяха взети кръвни проби за биохимичен анализ с цел оценка на здравословното състояние.

Екипът на проект “Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649, с помощта на доброволци, направи основно почистване на волиерата, за да създадат по-добри условия за живот на Мрак и останалите обитаващи я лешояди, кои също бяха профилактично прегледани и третирани срещу външни и вътрешни паразити. Също така бяха подрязани ноктите им и клюновете им бяха оформени.

Припомняме, че лешоядчето Мрак бе кръстено така от Костадин Даржанов и цялото му семейство като част от програмата ни за осиновяване, за което още веднъж им изказваме сърдечни благодарности!

За контакт: 
Ивелин Иванов  – Ръководител на проект "Светло бъдеще за черния лешояд" LIFE14 NAT/BG/000649
телефон: 0887 589995, имейл: iivanov@greenbalkans.org