Новини

Монтирахме камери за видеонаблюдение на египетски лешояди на терен!

Монтирахме камери за видеонаблюдение на египетски лешояди на терен!

27.08.2020
Успешно приключи поредната дейност на терен на Зелени Балкани. Този път бяхме в района на Провадия. Там, край село Партизани, където е изградена площадка за изкуствено подхранване на египетски лешояди, поставихме камера за видеонаблюдение с която теренния ни екип да може от дистанция да наблюдава посетителите на площадката.

Работата по поставянето на съоръжението с камерите се оказа доста трудна, като се има предвид отдалечеността на обекта от каквото и да е населено място. С общи усилия и помощта на доброволци, обаче, успяхме да се справим!

Едновременно с това преместихме мястото за подхранване на отдалечено от основната скала възвишение, като с това се надяваме да предотвратим набезите на храната от наземни хищници – лисици, чакали, бездомни кучета. За целта монтирахме помощно метално въже, което ще служи на теренните сътрудници да стигат безпрепятствено до мястото, където ще поставят храната.

На връщане екипът и доброволците ни подхраниха още една двойка египетски лешояди за която в рамките на дейностите ни по проект „Нова надежда за египетския лешояд“ се грижим в района.

Отново искаме да изкажем благодарностите си на студентите от Тракийския университет, участници в проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд, без които нямаше да успеем да се справим с това поредно предизвикателство за екипа ни!

Дейността се финансира от община Прага,  и зоопарк Прага в рамките на проект "Опазване на египетския лешояд на Балканите".