Новини

Мониторинг на лешояди в ПП „Врачански Балкан“ със стажанти и доброволци на Спасителния център за диви животни

Мониторинг на лешояди в ПП „Врачански Балкан“ със стажанти и доброволци на Спасителния център за диви животни

14.08.2020
Освен работа в клиниката, за нас е важно нашите доброволци и стажанти да са запознати с работата на терен. За това, през изминалата седмица.

Помогнахме на полевия екип с подхранване на колонията лешояди в близост до село Долно Озирово и направихме мониторинг на птиците в района, като наблюдавахме белоглави и черни лешояди и морски орли.

Освен това осъществихме срещи с местни собственици на животновъдни обекти и им разказахме за възможността да даряват животните, които отпадат от техните стада за храна на лешоядите на площадката. Тази практика е една от най-важните дейности по проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/649 и е от полза двrте страни. По този начин животновъдите се възползват от безплатния и естествен екарисаж, каквато роля играят лешоядите в природата, а екипът на проекта си набавя храна, която безвъзмездно взема от животновъдния обект и качва на площадката.

Бъдещите ветеринари трябва да бъдат запознати с този процес, който задължително се извършва под наблюдението и с разрешението на ветерrнарен лекар.