Въпроси и отговори

Мога ли да посетя Спасителния център?

Да – Спасителният център е отворен за посещение. Това може да стане всеки ден от 13 до 15 часа.
Достъпна е посетителската ни част, която ежегодно се посещава от над 3000 посетители, сред които и много деца. Големите групи посетители се приемат, само с предварително заявени дата и час!
Размножителната част, където гнездят редки видове е достъпна само за екипа на Центъра, но там има монтирано видеонаблюдение, което ще ви позволи да наблюдавате гнездящите редки видове.
Затворени за масовите посещения са и амбулаторията или ветеринарните помещения на Центъра.Там допускаме хора, пряко ангажирани с дейността на Центъра, като доброволци, дарители, осиновители, журналисти, стажанти, сътрудници и съмишленици, които имат специален интерес към нашата дейност.

За заявки за групови посещения, моля обадете се на: 0886570053 или 042 607741 - Христина Клисурова