Новини

Модулът в село Левка посрещна бъдещи ветеринарни лекари

Модулът в село Левка посрещна бъдещи ветеринарни лекари

17.10.2016
Изминалите почивни дни ученици от Професионалната гимназия по ветеринарни медицина и студенти от Тракийския университет в Стара Загора посетиха Модулът за освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки в село Левка.

Там, екипът на проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360 запозна бъдещите ветеринарни специалисти, доброволци на Зелени Балкани, с дейностите по връщането на белошипата ветрушка у нас.

Първият ден от посещението си в Сакар младежите разгледаха посетителската зала на Модула, запознаха се с методиката на отглеждане и освобождаване на белошипи ветрушки, използвана в проекта, и даже имаха щастието да наблюдават диви соколчета, летящи в небето.

Вторият ден от посещението си гостите на белошипите ветрушки прекараха на терен, където взеха участие в преместването на стадото каракачански коне, собственост на Зелени Балкани. Конете, неделима част от дейностите по връщането на белошипите ветрушки в България, изпасвт обширни територии и създават благоприятни условия на лова за малките соколчета. С преместването на стадото се откриха нови ловни територии за ветрушките, но също така конете се подготвиха за предстоящите, планирани, профилактични манипулации, в които главни действащи лица ще бъдат нашите гости, бъдещи ветеринарни лекари.

За повече информация:
Д-р Руско Петров,
Ветеринарен лекар, проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360
Тел.: 0884877544