Новини

Множество отровени птици бяха открити от ловци и природозащитници около град Раднево.

Множество отровени птици бяха открити от ловци и природозащитници около град Раднево.

12.11.2008

На 20.10.2008г.  по сигнали на “ЛРС – Раднево” екип на Зелени Балкани  участва в огледа на засегнатите масиви и намери множество птици от ловни и защитени видове като обикновени скорци, яребици, диви гълъби, фазани, тръстиков блатар, обикновена ветрушка (керкенез). Последните два вида са защитени видове и попадат в приложение 3 от закона за биологичното разнообразие.

Вероятно, както и по време на сеитбата през 2007 г. основната причина отново ще бъдат разсипани семена третирани с корбофлуран (като активно вещество) в сътветният препарат. За съжаление по голямата част от препаратите с това активно вещество са разрешени за използване, но погълнати от птици и други животни действат летално почти мигновенно на организма и животните умират в ужасна агония. В повечето случаи разсипването на третирани семена се дължи на невнимание от страна на работници и агрономи или при неизправни товарни отделения на превозните средства. Въпреки нецеленасоченото отравяне в тези региони, третираните семена могат да окажат изключително негативно влияние на популациите на различни видове диви животни. Макар и неволно разпрънати третираните семена са ужасна отрова за всички животни, както диви така и домашни. При сегашните сигнали бяха огледани нищожна част от земеделските масиви в региона. Каква е реалната обстановка в областта или в национален мащаб е трудно да се предположи, но предивд широкото използване на подобни препарати из цялата страна то всеки от нас може да се досети за мащаба на въздействие върху  дивите популации.

След огледа от страна на ловците и нашите представители беше сформирана комисия, която състави констативен протокол за случилото се. Проби от труповете на животните бяха изпратени в токсикологичната лаборатория на НДНВИ - Стара Загора към НВМС от където очакваме официални резултати за причината за масовата смъртност.

Зелени Балкани и структурите на НЛРС ще използват всички възможни законови средства да противодествават на тази порочна практика за отряване на хиляди диви животни. Въпреки, че законово повечето препарати са разрешени за употребва, все пак при ясни индикации за негативното им влияние върху околната среда отговорните институции биха могли да преразгледат режимите за ползване на различните селскостопански препарати.


За повече информация:

Ивайло Клисуров – 042622401 и 0886570052
Георги Дулев – Регионален координатор за град Раднево 0884004665

Сигналът, постъпил от Ловно-рибарско дружество Раднево 326.03 Kb b (pdf) свали
Протокол от проверката на сигнала 403.75 Kb b (pdf) свали
Резултати от изследванията, направени от Ветеринаромедицинския институт Стара Загора - 1 127.95 Kb b (pdf) свали
Резултати от изследванията, направени от Ветеринаромедицинския институт Стара Загора - 2 172.91 Kb b (pdf) свали