Новини

Младоженците черни лешояди показват значителна близост в отношенията си

Младоженците черни лешояди показват значителна близост в отношенията си

29.03.2019
Младото семейство черни лешояди в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани върви с уверени стъпки по пътя към семейния живот. Три месеца след като птиците бяха събрани в обща клетка, наблюдаваме все повече знаци на близост между тях.

Характерното брачно поведение при лешоядите се разпознава по няколко признака. Най-ранният от тях е строенето на гнездо. До скоро забелязвахме основно мъжкият – Кейо да се занимава със строителните дейности, докато Черна изпитателно следеше процеса. Но от около седмица се вижда, че и тя проявява желание да подрежда клечките както на нея й харесва.

Друг признак на приемственост между лешоядите е взаимното чоплене на перата, докато птиците са кацнали непосредствено една до друга и доближават главите си до тялото на партньора.

Всичко това наблюдаваме ежедневно, което доста ни обнадеждава. Следващата стъпка, която очакваме е Черна да снесе яйце. Възможността това да се случи всеки момент е голяма, тъй като миналата година яйцето се появи на 28.03. За съжаление не сме наблюдавали копулации до момента.

Макар и малки, знаците, които наблюдаваме ни обнадеждават, че нещата се развиват в правилна посока и ако не този година, то следващите размножителни сезони, ще станем свидетели на по-големи семейни постижения.

Дейностите по размножаване и възстановяване популацията на черните лешояди се осъществяват в рамките на проект: