Новини

Млад царски орел постъпи на лечение в Спасителния център на Зелени Балкани

Млад царски орел постъпи на лечение в Спасителния център на Зелени Балкани

30.09.2013
По описанието и маркировката веднага разбрахме, че се касае за царски орел и тъй като наш екип бе наблизо, в рамките на няколко часа се озовахме на мястото.

Оказа се млада, тазгодишна, птица от единственото известно действащо гнездо в Средна гора. След консултация с нашите колеги от БДЗП стана ясно, че орелът е бил маркиран от тях по-рано тази година.

Първоначалният преглед установи, че птицата е с ниско тегло, но за наше щастие, без видими наранявания. Фекалните проби показаха спируриди (вътрешни паразити), в завишено количество – вероятната причина за състоянието на птицата.

Благодарение на бързата реакция на екипа на Зелени Балкани младият орел вече се лекува, а добрата новина е, че въпреки стреса и състоянието си той не е загубил ловните си инстинкти, както и огромния си апетит.

Царският орел е защитен вид от Закона за биологичното разнообразие на Република България. У нас числеността му в природата не надвишава 40 двойки. Всяка година в Спасителния център на Зелени Балкани, постъпват за лечение или доотглеждане 1-2 царски орела. Повече от 90% от постъпилите при нас царски орли биват освобождавани отново в природата. Така с годините Спасителният център на Зелени Балкани се превърна във водещо звено по отношение на лечението и рехабилитацията на пострадали царски орли.

Христина Клисурова - Ветеринарен лекар
Връзки с обществеността Спасителен център за диви животни
e-mail: hhristova@greenbalkans.org; моб. тел.: +359886570053