Новини

Млад мъжки брадат лешояд е новото попълнение в размножителната програма на Спасителния център за диви животни

Млад мъжки брадат лешояд е новото попълнение в размножителната програма на Спасителния център за диви животни

07.12.2023
Млад мъжки брадат лешояд, дарен от австрийския център EULEN- UND GREIFVOGELSTATION Haringsee, ще бъде новото попълнение в размножителната програма на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

Спасителният център вече разполага с две двойки брадати лешояди, а с новия мъжки ще бъде сформирана трета двойка. За целта, колегите от Фондацията за опазване на лешяодите (VCF), които координират Европейската програма за застрашените видове (ЕЕP), са в процес на търсене на подходяща за него партньорка. Размножаването на закрито е една от основните дейности за опазване и възстановяване на видове, която осигурява отглеждането на млади индивиди в оптимални условия и специален подход към последващата им адаптация към дивата природа. Тези дейности са и част от наскоро започналия проект “Живот за брадатия лешояд” LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869 .

До момента, в Спасителния център за отгледани единадесет малки от вида брадат лешояд, които са освободени в целевите територии на програмите за реинтродукция или са включени в ex-situ размножителни програми.

За контакти:
Спасителен център за диви животни на Зелени Балкани –  тел.  042 607741
Ивелин Иванов - ръководител проект; моб. тел: +359887589995; e-mail: iivanov@greenbalkans.org