Новини

Млад морски орел постъпи за лечение в Спасителния център на Зелени Балкани

Млад морски орел постъпи за лечение в Спасителния център на Зелени Балкани

26.11.2020
Вчера, в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани постъпи сигнал за ранен орел.

Сигналът бе подаден от жители на ямболско село. В продължение на два дни хората наблюдавали орела в покрайнините на населеното място. Птицата била кацнала на земята и според описанието им – не излитала.
Екип на Центъра се отзова на мястото, където стана ясно, че се касае за млад морски орел.

След транспортирането и прегледа от ветеринарните специалисти в амбулаторията на Центъра и с помощта на направената рентгенография се оказа, че птицата е със счупено крило и тегло – значително под нормата.

В момента младият орел е в реанимацията на Центъра и за него се грижат ветеринарните лекари и стажантите, студенти по ветеринарна медицина в Тракийския университет, част от проект "Студентски практики- Фаза 2", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд, част от коитовзеха участие и в спасителната акция.

Вероятна причина за състоянието на орела е сблъсък с жиците на далекопроводите, намиращи се в непосредствена близост до мястото, където е намерен.