Новини

Млад египетски лешояд маркиран в България с GPS/GSM предавател мигрира в Египет

Млад египетски лешояд маркиран в България с GPS/GSM предавател мигрира в Египет

25.11.2008

Ето и повече информация по случая:

В началото на месец октомври екипа на Зелени Балкани върна в природата млад египетски лешояд (Neophron percnopterus) маркиран с GPS/GSM предавател. Целта е да се проследи миграцията на птицата, районите на зимуване, придвижването през скитническия период и др. екологични особености на този вид. Информацията в тази насока, касаеща българската популация на вида е твърде оскъдна (Meyburg, et al. 2004) и нуждата от допълване е очевидна. Наличието на подобна информация би спомогнало за цялостното опазване на египетския лешояд, чийто популация през последните години намалява драстично.
На приложената карта представяща разпространението на типовете биоми според ESRI са изобразени местоположението на маркирания египетски лешояд в периода 11 – 13 ноември. Данните показват преминаване през Израел, достигане до Египет и вероятно "стремеж" на птицата на юг. Това са и първите получени данни за местоположението на птицата след освобождаването и в района на българската част на Източни Родопи – в поречието на Бяла река. За съжаление поради технически причини липсва информация за това как и откъде птицата е достигнала тези територии.
Надяваме се предавател да продължи да работи безпроблемно и да изпраща информация и в бъдеще.
Използването на тази съвременна технология за проучването египетския лешояд е благодарение на испанската фирма EagleEye® (WWW.EAGLEEYE.ES) и е предоставен безвъзмездно от Луис Ескрибано и Виктор Гарсия разработващи технологията. Устройството е поставено върху птицата лично от г-н Гарсия при негово посещение в България.
Получените данни до сега, показват не само придвижването на птицата, но са доказателство и за ефективното лечение и последваща подготовка на лешояда за живот в естествени условия.


Предистория: 
Младия египетски лешояд е настанен в Спасителния център на Зелени Балкани през месец август благодарение на акция на Природен Парк ,,Русенски Лом”. Служителите на парка откриват младата птица в гнездото във видимо лошо общо състояние и я транспортират до Спасителния център. От ветеринарите в Центъра е поставена диагноза Авитаминоза А и последваща бактериална инфекция на горните дихателни пътища. Това налага задържането на птицата и последващото лечение и рехабилитация в Спасителния център. Макар и продължителна, терапията е успешна и птицата е върната на свобода. Мястото на освобождаването е площадката за изкуствено подхранване на лешоядни птици в Източни Родопи, поддържана от Зелени Балкани.
Зелени Балкани работи за опазването на лешоядите от началото на 90-те години. През 2008 година организацията изпълнява проект за подпомагане на черния и египетския лешояд в района на Бяла река, Източни Родопи, подкрепен от People’s Trust for Endangered Species ( www.ptes.org ).

За допълнителна информация :
Д – р Христина Клисурова – hhristova@greenbalkans.org
Д – р Сашка Витанова - svitanova@greenbalkans.org
Градимир Градев ggradev@greenbalkans.org