Новини

Млад белоопашат мишелов бе освободен от адаптационна волиера (хак) край Спасителния център на Зелени Балкани.

Млад белоопашат мишелов бе освободен от адаптационна волиера (хак) край Спасителния център на Зелени Балкани.

02.08.2022
Преди дни, млад белоопашат мишелов, отглеждан в бебешкия сектор на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, бе освободен в природата, посредством хак.

Използването на адаптационна волиера, поставена в клоните на дърво, в района на Центъра, предотвратява стреса от освобождаването от „ръка“. Методът се използва дълги години от екипа ни. Младото, още пухово, пиле се поставя в него, като храната, която му се подава е посредством механизъм, наподобяващ асансьор. По този начин, се ограничава до минимум контакта на младата птица с хората. А, когато пилето порасне достатъчно, волиерата се отваря и птицата излита, когато е готова за това.

В дните след освобождаването, екипът ни продължава да оставя храна в хака, тъй като това е периода в който малкото се учи за ловува и да се изхранва самостоятелно.

Използването на хак за освобождаване на млади пилета е много успешен метод, който позволява на птиците да се адаптират в дивата природа. Ние, от Зелени Балкани през годините сме използвали метода за различни видове – керкенези, сови, орли, мишелови…

Пожелаваме попътен вятър на мишеловчето!