Новини

Митничарите на КПП Капитан Андреево задържаха над 2000 папагала в навечерието на Коледа

Митничарите на КПП Капитан Андреево задържаха над 2000 папагала в навечерието на Коледа

25.12.2011
Чрез некоректно попълнени документи нарушителите се опитвали да изнесат за съседна Турция хиляди вълнисти папагали, „корели”, „неразделки” и 55 бр. от рода Розела (Platycercus). Последните птици попадат в приложение II на международната конвенция CITES, регламентираща търговията със защитени видове.
След получения сигнал, по разпореждане на Министерството на околната среда и водите, екип на Спасителния CITES център на Зелени Балкани отново съдейства на митническите служители на граничния пункт. След цялостната координация с МОСВ и Агенция Митници 55те броя розели бяха транспортирани по спешност до Зоологическата градина в София, където бяха настанени в специализирано карантинно.
Екзотичните животни попадат в категорията опасни преносители на екзотични зарази и поради тази причина бе нужно задължително карантиниране. Освен това, колегите от зоопарка са по-специализирани към отглеждане на различни групи екзотични видове, поради което повечето случаи с такива видове се пренасочват към този Спасителен CITES център.
Търговията със защитени видове е доходоносен бизнес, водещ до изчезване на видове от дивата природа. Този вид търговия се нарежда на трето място след търговията с оръжия и наркотици в световен мащаб. Търговията с диви животни и растения е един от факторите, които застрашават тяхното оцеляването в естествената им среда. Всяка година милиони растения и животни са отнемат от дивата природа за да се задоволи любителското търсене. Годишно в света обект на незаконна търговия са около 30 хил. маймуни, 2 млн. орхидеи, 2-5 млн. птици, 10 млн. кожи на влечуги и т.н. Много видове са изчезнали или са пред прага на изчезването в резултат на незаконната търговия.
Какво е СITES?
CITES (Конвенция по международната търговия със застрашени видове) представлява международно споразумение за опазване на дивата природа, което цели да предотврати изчезването на видове в резултат от търговия с тях. Пълното име на конвенцията е Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, но е по-известна като CITES (или още като Вашингтонска Конвенция). Конвенцията е подписана във Вашингтон през 1973 г. и влиза в сила на 01.07.1975 г. Понастоящем 173 страни са се присъединили към Конвенцията. Една от тях е България, за която конвенцията влиза в сила през 1991 г.

Благодарим на Агенция Митници и МОСВ за добре свършената и координирана работа. Благодарим и на колегите от Зоопарк - София за поредната адекватна реакция и съдействие по този случай.

Интересен е фактът, че този случай е втори такъв в рамките само на една седмица. След координацията с Агенция митници смятаме, че граничния контрол по най-голямата сухопътна граница на ЕС със съседна Турция и реално голяма част от Азия и Близкия изток е доста завишен, което означава, че все по-малко пратки с екзотични животни ще пресичат нашата страна с крайна спирка Западна Европа.

Искрено се надяваме контрола да продължи и все повече трафиканти да осъзнаят, че незаконния трафик през България ще става все по-труден. Надаваме се това да спомогне за намаляването на негативното влияние върху популации на изчезващи видове по целия свят, каквато е основната цел на CITES.

Снимките към статията, в голям формат, можете да изтеглите ТУК. При използването им, моля цитирайте източника.

За повече информация относно логистиката и организацията по този случай:
Ивайло Клисуров - Управител на Спасителния център на Зелени Балкани
Тел.: 0886570052, e-mai: iklisurov@greenbalkans.org

За повече информация за състоянието на птиците и тяхното отглеждане:

Екатерина Зарева – Зоопарк София
Тел.: 
(+359 2) 868 20 43 , e-mai: upupa@abv.bg

За повече информация по прилагане на CITES и регламентите на ЕС по случая:
Валери Георгиев – държавен експерт в НСЗП/МОСВ, прилагане на CITES в България
Тел.: 02 9406151, e-mai: nnpsf@moew.government.bg