Новини

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева изпрати последните излюпени в Спасителния център на Зелени Балкани белошипи ветрушки по пътя им към свободата

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева изпрати последните излюпени в Спасителния център на Зелени Балкани белошипи ветрушки по пътя им към свободата

05.07.2016
На 5 юли министър Василева посети Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, където взе участие в приготовленията на последните излюпени през годината белошипи ветрушки по пътя им към Модула за адаптация и освобождаване в сели Левка, свиленградско.

По време на посещението си министър Василева разгледа волиерите за размножаване на белошипи ветрушки, запозна се с дейностите на проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360 и асистира при подготовката на Зара и Бургас, две от десетте малки, които в последствие поеха към село Левка.

От посетителската зала в Спасителния център, посредством поставени камери за наблюдение в Модула в Сакар, министър Василева има възможността да разгледа новия дом на младите птици, както и да направи бърз оглед на мястото в което видът белошипа ветрушка се завърна в България.

„Белошипата ветрушка е включена в Червената книга на България в категорията „Критично застрашен вид“. Затова и проектът за размножаването на тези птици е много полезен. Той е директно финансиран от ЕК и е включен в класацията на комисията като един от най-добре изпълнените“, каза министър Василева.

Припомняме, че проектът на Зелени Балкани  „Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360 има за цел подпомагане на популациите на световно застрашената белошипа ветрушка (Falco naumanni) в България чрез преки консервационни мерки и широко обществено участие. Всяка година, в рамките на проекта, в околностите на село Левка в Сакар, се освобождават млади птици, част от които излюпени в Спасителния център на Зелени Балкани. През 2016 година бяха освободени 61 от общо 71 излюпени малки.

За допълнителна информация:
Христина Клисурова - Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани
Връзки с обществеността, проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
моб. тел.: 0886570053, е-mail : hhristova@greenbalkans.org