Новини

Министърът на образованието и науката посети Спасителния център на Зелени Балкани

Министърът на образованието и науката посети Спасителния център на Зелени Балкани

23.11.2020
Днес, на посещение в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани бяха Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, директорът на Регионалното управление на образованието, госпожа Татяна Димитрова и заместник-кметът на община Стара Загора, госпожа Иванка Сотирова. Визитата бе част от гостуването на министъра в Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „И. Павлов“, на чиято територия развиваме част от дейностите си.

Министър Вълчев разгледа посетителската част на Центъра  и се запозна с основните сфери на работа на Зелени Балкани. Акцентът, естествено, бяха образователните ни дейности и работата ни с доброволци.

Припомняме, че годишно през вратите на Спасителния център преминават над 3 000 посетители - деца и ученици на възраст от 3 до 19 години, а голяма част от доброволците ни са ученици от НПГВМ „И. Павлов“ и студенти от Тракийския университет. Центърът е и един от основните партньори на МОН проект "Студентски практики- Фаза 2", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд, като по време на посещението министърът успя да се запознае с част от студентите, практиканти при нас.