Служители

Миглена Михнева

Миглена Михнева

Миглена Михнева - административен секретар
Меги, както всички я наричаме, съчетава в работата си много задължения. Тя помага в администрацията, връзките с обществеността, транспорта на пациенти, превода на новини и постове в социалните мрежи. В същоно време тя е дясната ръка на ветеринарните специалисти в Центъра в случаите, котаго имат нужда от понощник.

e-mail: mmihneva@greenbalkans.org