Партньори

Международни


Гръцка болница за диви животни EKPAZ - http://www.ekpazp.gr/
Британски тръст доброволци за консервация (BTCV) www.btcv.org
Франкфуртското зоологическо дружество (Frankfurt Zoological Society) www.zgf.de
Фондацията за черния лешояд (Black Vulture Conservation Foundation ) www.bvcf.org

EURONATUR www.euronatur.org

Централна и източно европейска работна група за биологичното разнообразие (CEEweb for biodiversity) www.ceeweb.org

Международна природозащитна мрежа - Гърция www.inaturenet.org

Комитет срещу убийства на птици (Komitee gegen den Vogelmord e.V. (The society Against Bird Huting) www.komitee.de

Milvus Group – Румъния www.milvus.ro

EagleEye - Испания

Спасителен център Зоопрак Палич Сърбия - http://rescue.zoopalic.co.rs/