Новини

Международна среща за опазване на царския орел

Международна среща за опазване на царския орел

08.09.2008

Срещата се състоя в Тополовград и беше организирана от Българско дружество за защита на птиците, Съюзът за възстановяване и развитие и Унгарското сдружение за защита на природата. В нея участваха над 70 представители от 12 страни, сред които Русия, Украйна, Унгария, Словакия, Сърбия, Турция, Гърция и Румъния, Унгария и др.
По време на срещата бяха обсъдени важни проблеми, свързани с опазването на царския орел. Планирани бяха съвместни действия за подобряване състоянието на популацията. Представена беше важна и интересна информация за състоянието на вида в различните страни, нови данни за екологията и биологията му.

Екипът на Зелени Балкани представи на срещата 3 презентации, свързани с работата ни за опазването на вида в страната. Представени бяха резултати от пилотното за България проследяване на царски орли, маркирани от Зелени Балкани с радио и GPS предаватели, както и информация за царските орли, преминали курс на лечение и рехабилитация в Спасителния център за диви животни. На срещата беше представен и кратък видеоклип, с атрактивни кадри, представящ работата на Зелени Балкани за опазване на царския орел.

Следващата среща на Работната група за опазване на царския орел ще се състои през 2013 година в Словакия. 
Надяваме се на нея присъстващите да отбележат напредък в опазването на вида и видимо подобряване на състоянието на популацията му.

За повече информация:
Градимир Градев, тел. 032 626977, ggradev@greenbalkans.org

Резолюцията, приета на срещата 45.5 Kb b (doc) свали