Новини

Международна конференция “Завръщането на лешоядите в Стара планина“ в Димитровград, Сърбия

Международна конференция “Завръщането на лешоядите в Стара планина“ в Димитровград, Сърбия

11.12.2023
Служители по проект “Живот за брадатия лешояд” LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869 от Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани взеха участие в Международна конференция “Завръщането на лешоядите в Стара планина“, която се проведе на 29 ноември 2023 в Димитровград, Сърбия.

Научният форум бе организиран от Дружеството за защита на птиците, Сърбия, а основна тема бе възстановяването на популацията на лешоядите, подобряване на условията за гнездене и хранителната база, подпомагане на местните животновъди, популяризиране на екстензивното животновъдство, увеличаване на едрия копитен дивеч и намаляване на заплахите, довели до изчезването на лешоядите.

Участието на екипа на Спасителния център на Зелени Балкани бе под формата на презентация, в която основни дискутирани теми бяха функцията на лешоядите като естествен екарисаж и значението им при елиминирането на инфекциозните заболявания. Също така, вниманието бе насочено към съхраняването на традиционните породи селскостопански животни и информационни дейности, насочени към фермери от целевите райони.

Активно участие в подготовката и представянето на презентацията взеха и студенти от Тракийски университет – Стара Загора.

Благодарим за добрата организация и гостоприемството на колегите от Дружеството за защита на птиците, Сърбия!

За контакти:
Спасителен център за диви животни на Зелени Балкани –  тел.  042 607741
Ивелин Иванов - ръководител проект; моб. тел: +359887589995; e-mail: iivanov@greenbalkans.org