Медиите за нас

Медийни изяви през 2013 година

Тук може да видите медийното отразяване на нашата работа през 2013г.