Медиите за нас

Медийни изяви през 2012 година

Тук може да видите медийното отразяване на нашата работа през 2012г.