Медиите за нас

Медийни изяви през 2011 година

Тук може да видите медийното отразяване на нашата работа през 2011г.