Медиите за нас

Медийни изяви през 2010 година

Тук може да видите медийното отразяване на нашата работа през 2010г.