Медиите за нас

Медийни изяви през 2009 година

Тук може да видите медийното отразяване на нашата работа през 2009г.