Медиите за нас

Медийни изяви през 2007 година

Тук може да видите медийното отразяване на нашата работа през 2007г.