Медиите за нас

Медийни изяви през 2006 година

Тук може да видите медийното отразяване на нашата работа през 2006г.