Медиите за нас

Медийни изяви през 2005 година

Тук може да видите медийното отразяване на нашата работа през 2005г.