Медиите за нас

Медийни изяви през 2004 година

Тук може да видите медийното отразяване на нашата работа през 2004г.