Медиите за нас

Медийни изяви през 2003 година

Тук може да видите медийното отразяване на нашата работа през 2003г.