Новини

Мащабни строителни дейности започнаха в Спасителния център за диви животни по проект Нов живот за лешоядите

Мащабни строителни дейности започнаха в Спасителния център за диви животни по проект Нов живот за лешоядите

16.06.2016
От месец юни в Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани започнахме амбициозни реконструкции и строежи в рамките на проект Нов живот за лешоядите LIFE14 NAT/BG/649. Подобренията целят да облегчат работата ни, свързана с отглеждането и размножаването на лешояди, а и всички останали пациенти на Центъра.

Започнахме изграждането на хладилна камера, където да се съхранява много и разнообразна храна, покриваща нуждите на обитателите на Спасителния център и особено тези на лешоядите (а тези нужди са доста големи!); ремонт и реконструкция на сервизни помещения за подготовка на храна и оборудване на външно миячно помещение за измиване на съдове и поддръжка. Едновременно с това, започваме и разширяване и преоборудване на клетките за лешояди.

Строителството в Спасителния център е винаги огромно предизвикателство, защото трябва да се съобрази с размножителния сезон на всички пациенти и протече при минимално безпокойство за птиците. Както знаете, нашите обитатели са много и най-различни и докато лешоядите например започват да се ухажват още от декември, белошипите ветрушки например в момента отглеждат своите новоизлюпени малки.

Надяваме ремонтът да завърши до края на годината и да подпомогне усилията на екипа по отглеждане на пациентите на Центъра и осигуряването на оптимални условия за тяхното размножаване в плен.

Временно спираме посещенията на групи и посетители по времето на ремонта, но се надяваме да ви посрещнем с още по-добри условия и по-щастливи пациенти!

За повече информация:
Иван Каишев - координатор размножителна програма,
0886 104 860, email: ikaishev@greenbalkans.org