Новини

Малко ято черни и бели щъркели зимуват в старозагорско

Малко ято черни и бели щъркели зимуват в старозагорско

14.01.2016
Любопитното наблюдение извършиха в края на миналата седмица представители на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360 и Спасителния център на Зелени Балкани.

По време на теренни образователни дейности с младежи те установиха 5 черни и 3 бели щъркели, които се придържат в околностите на микроязовира до село Опан, старозагорско.
Черните щъркели през зимата в Тракия не са изключение. До момента подобни зимувания на вида са установени най – вече  в околностите на град Пловдив и язовир Пясъчник.

Не рядко в страната ни са наблюдавани да зимуват и бели щъркели, но основно единични птици, установили се в различни селища. В случая, обаче, интересното е, че става въпрос за група птици, преминали лечение през Спасителния център на Зелени Балкани и освободени в края на лятото в същия район.
 
Всички те са маркирани с орнитологични пръстени, което позволява идентифицирането им. Сред тези, не толкова типични зимни обитатели, има и един чуждестранен гост. Това е щъркел, обозначен със син пластмасов пръстен - HA20, опръстенен в Унгария. В края на изминалото лято той постъпи за лечение в Спасителния център и малко след това бе освободен в района на Опан. Оттогава, до сега, той и другите бели щъркели редовно се наблюдават в околностите на язовира.

Може би птиците не са успели да натрупат достатъчно сили преди да настъпи момента за миграцията и отлитането на юг, което ги е накарало да се придържат към този, подходящ за тях, район. Фактът, че до момента тези щъркели са оцелели, обаче, показва, че избора, от екипа на Зелени Балкани, на мястото за тяхното освобождаване е правилен.
 
За допълнителна информация:
д- р Руско Петров - Зелени Балкани
Тел.: 0884877544