Новини

Любовните трепети на черните лешояди в Спасителния център

Любовните трепети на черните лешояди в Спасителния център

25.01.2017
След трепетно очакване двойката черни лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани образуваха семейство!...

Младото семейство е образувано от птици, с трайни увреждания, внесени от чужбина. Женската пристигна от Испания на 18.11.2011, осигурена от Фондацията за опазване на лешоядите (VCF). На 22.04.2014, нашите колеги от Фонда за дивата флора и фауна ни осигуриха мъжкият, който пристигна от Зоопарк Де Доуе, Франция. Той пристигна с обездвижена става и открита рана на крилото, което висеше лошо и се влачеше. Първата среща на нашата двойка не протече особено добре – женската наблюдаваше с почуда новата птица от една от високите кацалки, а мъжкият, заради раната си, живееше само по земята и дори не можеше да достигне своята годеница. След като се консултирахме с много експерти и колеги, в рамките на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 направихме основен ремонт на волиерата, в която живее семейството, като изградихме стълбички и съоръжения, така че мъжкият да може да се качва и достига изкуственото гнездо. Едновременно с това, ветеринарите от Спасителния център полагат грижи за двете птици, за да могат те да бъдат в най-добра форма, въпреки проблемите, които имат.

Ето, че нашите усилия не са отишли напразно! От съвсем скоро, благодарение на камерите, монтирани във волиерата, наблюдаваме първите плахи опити за ухажване. Черните лешояди имат много характерно брачно поведение, стоят един до друг и се „галят“ и подреждат перата си. Освен това нашата двойката проявява интерес и към гнездото, носи строителен материал и го подрежда. Затова сме толкова ентусиазирани и обнадеждени, а вие стискайте палци тази година двойката да се похвали и с първото си яйце!

У нас видът се счита за изчезнал като гнездящ, макар че се случва черни лешояди от близката колония в Северна Гърция да посещават България в търсене на храна. Нашите усилия да ги привлечем, като поставяме изкуствени гнезда и осигуряваме подхранване до момента не са дали резултат, затова и стартирахме проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649, заедно с Фонда за дивата флора и фауна, в рамките на който предвиждаме да внесем и освободим у нас птици от Испания.