Новини

Ловно соколче, излюпено в инкубатора Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

Ловно соколче, излюпено в инкубатора Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

08.05.2019
Ловното соколче, излюпеното преди малко повече от седмица в инкубатора на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, вече е настанено при приемните си родители и расте здраво под грижите на птици от своя вид.

Яйцето бе снесено от двойка ловни соколи от размножителното ято в Центъра и бе поставено в инкубатор, където се излюпи безпроблемно. То бе отгледано и ежедневно обгрижвано от екипа ни.  Развиваше се много добре и се хранеше нормално. На седмия ден след излюпването, бе изпратено при приемни родители в размножителен център за хищни птици в Бургас. Там нашият колега Пламен Паскалев се занимава с размножаване на различни видове нощни и дневни грабливи птици, включително и ловни соколи. Често в Спасителния център постъпват за лечение птици от частната колекция на нашият колега от Бургас, което за пореден път доказва, че обменът на опит между двата центъра е много важен за добруването на птиците.

Благодарим на Пламен Паскалев от размножителния център в Бургас за дългогодишното ни партньорство и за помощта, която безрезервно ни оказва през годините!

Другите малки, излюпени в Спасителния център, ще бъдат освободени в дивата природа в рамките на проект „Завръщане на ловния сокол в България“, който цели възстановяването на популацията на вида.

Напомняме, че дейностите на терен започват след броени дни и търсим запалени природолюбители, които биха искали да се включат като доброволци в подхранването и наблюдението на ловните соколи на терен.

За допълнителна информация:

Руско Петров – оперативен управител на Спасителния център, моб. тел. 0884877544

Дейностите по размножаване и реинтродукция на ловния сокол се извършват с финансовата подкрепа на ЗАД "Армеец".Информационните дейности за ловния сокол на Спасителния център за диви животни се осъщесътвяват със съдействието на проект: