Новини

Ловните соколи в Спасителния център в плен на магията на любовта

Ловните соколи в Спасителния център в плен на магията на любовта

05.02.2019
Пижо и Пенда, Добри и ВълнА, Адам и Ева, DJ и Уилоу не са просто имена на познати герои. Те са нашите пернати герои, нашите семейства лавни соколи – майките и бащите на инициативата за завръщането на вида у нас!

Имаме прекрасни новини. Вече четири двойки ловни соколи, обитаващи Спасителния център на Зелени Балкани  дадоха първите сигнали за начало на размножителния сезон. Как разбрахме това ли?

През цялата година две по два птиците живеят заедно. През по-голямата част от нея те, сякаш, не се забелязват – всеки заел своето си място във волиерата. На рано напролет изведнъж се случва нещо и магията между тях се пробужда. Мъжките започват първи. Ухажват женската, като й отстъпват храната си, оправят гнездото, перят се и търсят място на кацалката все по-близо до женската.  А тя, отначало съвсем неохотно, но в последствие все по-често приема подаръците.

Ето на такъв етап от взаимоотношенията си са нашите птичи семейства в момента. Мъжките са заети да се доказват, а женските – да .. ами да се оставят да бъдат ухажвани.

Дейностите на СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора" за опазване на ловния сокол се осъществяват с финансовата подкрепа на ЗАД "Армеец".


Допълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Ловен сокол
Ловният сокол е световно застрашен вид и критично застрашен за България. Широко разпространен в миналото, едва през 2018 г. бе открито първото доказано активно гнездо на вида за последните 10 години. Видът и неговите местообитания са обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000.Информационните дейности на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, свързани с ловния сокол, се изпълняват от проект: „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371