Новини

Летни новини от Спасителния център за диви животни в Стара Загора

Летни новини от Спасителния център за диви животни в Стара Загора

10.07.2008

Всеки ден средно между 5 и 6 пациента от цялата страна постъпват на лечение в единствената в България болница за диви животни. В този сезон преобладаващата част от постъпващите са малки бебета птички, паднали от гнездата или разделени по други причини от родителите си. Броят на пациентите на центъра в през пролетта и лятото се увеличава с до 2-3 пъти. Всяка година расте и количеството на постъпилите за лечение болни животни. До момента техния брой е 298. Специалистите и доброволците на Спасителния център полагат ежедневни грижи за отглеждането им.

Два керкенеза бяха пуснати на свобода след едномесечен престой под грижите на екипа на центъра. Предстои освобождаването на още 60 птици, отгледани в Спасителния център сред които горски ушати сови, бели щъркели, бухали и още керкенези. Част от тези птици са излюпени в Спасителния център от родители с трайни увреждания, които не могат да бъдат пуснати на свобода и за винаги ще останат пациенти на центъра.