Новини

Летни екскурзии в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

Летни екскурзии в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

12.06.2019
През изминалите две седмици, Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани бе посетен от над 60 деца от различни възрасти. Те дойдоха от близко и далеч, за да разберат повече за нашата работа.

Слънчевите деца от Център за работа с деца „Слънчогледи“, гр. Стара Загора, с изразен интерес към природата и животните, се запознаха с нашите пациенти – птици с трайни увреждания, преминали през период лечение в нашата клиника. Една от най-важните цели за нас е да насърчим децата да помагат на дивите животни, а най-добрият начин да направим това е като срещнем отблизо малчуганите  с тях и техните проблеми.

Над 50 деца от ОУ „Христо Смирненски“, гр. Стамболийски научиха за изчезналите видове – ловен сокол, брадат лешояд, белоглав лешояд, белошипа ветрушка и редица други, които отглеждаме и размножаваме в Центъра.
Благодарение на камерите за наблюдение, те видяха на живо интересни моменти от живота на тези редки видове птици. Беседвахме по темата за причините за тяхното изчезване и какво правим ние, за да ги възстановим.

Информационните дейности на Спасителния център за диви животни на Зелени Блакани се осъществяват с подкрепата на проект: