Новини

Лешоядчето от Тъжа е добре и  ще бъде подготвено за живот в дивата природа

Лешоядчето от Тъжа е добре и ще бъде подготвено за живот в дивата природа

11.05.2017
Лешоядчето от Тъжа е добре и  ще бъде подготвено за живот в дивата природа. Припомняме интересната съдба на младата птица, излюпено в инкубаторите на Спасителния център. Неговите родители - млади и изключително неопитни птици бяха снесли на земята, край пътека, използвана от хора и добитък. Това гнездо определено изненада целият екип на проект Нов живот за лешоядите LIFE14 NAT/BG/649, защото белоглавите лешояди не гнездят на самата земя, а в непристъпни скални ниши. Яйцето на земята бе изключително уязвимо, птицата често се налагаше да го оставя, подплашена от посетители, а малкото почти сигурно би загинало, стъпкано от домашни животни или изядено от овчарските кучета, лисица или чакал. Затова, на нашия екип се наложи да вземе изключително тежко и отговорно решение, след съгласуване с Регионалната инспекция по околна среда и води – Стара Загора. За да го спасим, на 13.03.2017 г., яйцето бе взето и пренесено незабавно до инкубаторното помещение на Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Тук то бе премерено, претеглено и прегледано с овоскоп. За още по-голяма изненада и радост, в следващите дни се оказа, че яйцето е оплодено, замътено и се развива чудесно, а на 24.04.2017г. от него се излюпи и съвсем жизнено малко.

Всъщност излюпването на яйцето, макар и да бе малка победа за екипа на Центъра, ни изправи пред сериозно предизвикателство. Проблемът е, че отглежданите от човека хищни птици се импринтират – тоест, възприемат хората, които ги хранят, като свои истински родители, съответно себе си... за хора!... Така тези птици никога не са способни да живеят в дивата природа и да се справят с условията в нея, нито проявяват интерес към птици от собствения си вид и не биха могли да създадат поколение с тях. Пуснати на свобода, те търсят контакт с хората, влизат в населени места и стават лесна мишена за недоброжелатели. Ето защо, eкипът на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 и Спасителния център за диви животни бе изправен пред сериозното предизвикателство как да попречи на опитомяването на птицата, превръщането й в "социален инвалид", който не би допринесъл за оцеляването на вида си в дивата природа.

Вариантите бяха следните:
- поставяне  в гнездо на диви белоглави лешояди, чието яйце не се е излюпило, но родителите имат опит или инстинкт и биха отгледали подхвърленото малко;
- поставяне за отглеждане от мъжка птица в Спасителния център за диви животни, която е отглеждала малко и би могла да го осинови;
- поставяне при двойката черни лешояди в Спасителния център за отглеждане от диви птици, макар и от друг вид;
- отглеждане в Спасителния център, но без пряк контакт с хората, до възраст, когато птицата е самостоятелна и може да се настани сред волиерно отглеждани млади птици;
- импринтиране (опитомяване) на птицата и използването й само за образователни цели.

Всички варианти бяха обсъдени неколкократно с експерти от Англия, Австрия, Холандия, Испания, Израел, Чехия и България.
За съжаление, в дивата природа достъпните гнезда на белоглави лешояди са само такива с малки и поставянето на второ малко крие сериозна опасност и за малкото на "дивите родители", без да има гаранции за малкото от Тъжа. Поставянето при черните лешояди би предизвикало импринтиране на малкото към съвсем друг вид, а нашите птици са млади и неопитни и също нямаше гаранция, че ще приемат и осиновят подхвърленото хранениче. Най-голямата ни надежда - мъжката птица в Спасителния център, за жалост не прояви интерес към малкото, въпреки че предварително му бе поставено изкуствено гнездо и яйце, което да събуди бащинските му инстинкти.

Не ни остана нищо друго, освен екипът на Зелени Балкани да обедини усилията, за да не се опитоми птицата. За целта, в Спасителния център ще бъдат положени специални усилия - птицата ще бъде хранена "зад завеса" и без да вижда хора. Поставено огледало ще и позволи да вижда само собствения си образ - този на птица от вида. В помещението е поставен и реалистичен макет на белоглав лешояд, с който малкото да свиква от сега. Така птицата няма да се възприеме за човек, а след време, отглеждана във волиера за адаптация, би възприела и навиците на птиците от собствения си вид. Надежда за това ни дава и факта, че малкото е много жизнено и борбено и се храни само от чинийка.

За допълнителна информация - Елена Стоева, Ръководител на проект LIFE14 NAT/BG/649
e-mail: etilova@greenbalkans.org, моб. тел. 0887574699

За дейностите в Спасителния център за диви животни - Христина Клисурова
е-mail: hhristova@greenbalkans.org, моб. тел. 0886570053