Новини

Лешояд - пациент на Спасителния център ще бъде проследяван със сателитен предавател

Лешояд - пациент на Спасителния център ще бъде проследяван със сателитен предавател

31.01.2017
Лешоядът K5M бе приет в Спасителния център на 3 януари с понижено тегло, в следствие на суровата зима. След кратък период на интензивна рехабилитация, той се възстанови успешно и беше готов за пускане на свобода.
Преди пускането си птицата бе маркирана със сателитен предавател от екипа на Фонда за дивата флора и фауна, коет още позволи нейното проследяване и събирането на детайлна информация за нейното поведение. Този метод дава изключително ценни данни за лешоядите и е от голямо значение за тяхното опазване. Скоро и вие ще можете да получите информация за поведението на птицата, за което очаквайте новини от екипа на проект  LIFE14 NAT/BG/649

Лешоядът К5M интересна съдба. Той е уловен в дивата природа в Екстрамадура  през юли 2012г. и се е възстановявал в Спасителен център в Испания. След това птицата е пренасочена за освобождаване в България като част от международната програма за възстановяването на вида. През март 2013г. той е освободен в Централен Балкан, като впоследстви е наблюдават и в Сливен и Котел. През 2016г. той е една от  6-те двойки, които успешно загнездват в района на Котел, като резултат от дългогодишната природозащитна програма на ФДФФ и Зелени Балкани в района на Източна Стара планина.  В гнездото на двойката се излюпи малко, което за съжаление не излетя от гнездото по неизвестни причини. Въпреки това, шансът през тази година двойката да отгледа успешно малко е много голям, което и налагаше птицата да бъде освободена по спешност, преди да започне загнездването на птиците в дивата природа.

Припомняме, че през 2015г. се излюпи първото успешно отгледано малко на белоглав лешояд в Стара планина за повече от 60 години насам. То беше постижение на проекта във Врачански Балкан и беше кръстено Мишел на френския природозащитник Мишел Терас, който първи разработва програма за подобно възстановяване на белоглавия лешояд във Франция още в началото на 1980-те. През 2016г., вече имаме 5 успешно отгледани малки в Източна Стара планина (Сливен/Котел), 4 във Врачански Балкан и 2 в Кресненския пролом/Пирин. С това считаме видът за успешно възстановен в Стара планина и Пирин. Общо загнездилите двойки в тези райони са около 25, и заедно с тези от дивата популация (в Източни Родопи) броят на вида в страната вече е над 100 двойки, а територията му на обитание се е увеличила с около 200%. 
 
 
За допълнителна информация:
Елена Стоева – Ръководител на проект LIFE14 NAT/BG/649, моб. тел. 0887574699, е-mail: etilova@greenbalkans.org