Новини

Лекция за връщането на ловния сокол у нас пред студентите по ветеринарна медицина в Тракийския университет

Лекция за връщането на ловния сокол у нас пред студентите по ветеринарна медицина в Тракийския университет

04.12.2015
Преди дни в една от най-големите аули на Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет се проведе поредното представяне на дейностите на Зелени Балкани. Този път фокусът бе насочен към дейностите по проект „Завръщане на ловния сокол в България“.

Гости на презентацията бяха студенти, първокурсници по ветеринарна медицина, пред които екипа на проекта представи идеята, работата в Спасителния център, теренните дейности, преодолените проблеми и постигнатите резултати.

Целите на гостуването ни бяха няколко: да запознаем бъдещите ветеринарни лекари с възможностите за стаж в клиниката на Спасителния център, да им представим работата си по връщането на изчезнали от България видове, с фокус ловния сокол и да ги привлечем, като доброволни сътрудници за полевите дейности по проекта.

Надяваме се де сме успели и с част от младежите да се видим съвсем скоро.